เครื่อง foam Sculpture cnc machine
แบบ A1

แบบ A2แบบ A1