จี้สร้อยคอป้ายชื่อโลหะ หรือ สร้อยข้อมือ พวงกุญแจ


การทำจี้สร้อยคอป้ายชื่อโลหะ หรือ สร้อยข้อมือ พวงกุญแจ เราสามารถใช้ Minicnc ขนาดเล็ก ตัด ทองเหลือง หรือ Stainless แผ่นบาง คุณสามารถออกแบบ ด้วยโปรแกรม Graphic เช่น illustrator , Inkscape แล้วนำมาตัดด้วย Minicnc ได้