การเขียน 3D เบื้องต้น จากเส้น Vector ใน Artcam9

ผู้ใช้ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานเบื้องต้น เรื่อง การสร้าง ลายเส้น 2 D (Vector) มาก่อน ซึ่งสามารถเรียนรู้จาก Link เหล่านี้ได้ครับ


ทำการปรับแต่ง ลายเส้น จากภาพ ซ้ายมือ ให้สมบูรณ์ตามภาพขวามือ (เป็นเส้นปิด)


แสดงเส้น Vector ที่มีการปรับแต่ง แล้ว แยกชิ้นจากกัน


เขียนเส้น Vector a ,b และ c เเพิ่มเติม สำหรับจุดประสงค์ สุดท้าย ต้องการงาน ตามภาพขวามือเริ่มต้นใช้ Relief Tool ชนิด Two Rail Sweep


เลือก ตามลำดับ 1 2 3


ทำการ Calculation


จะได้ ผิวโค้งตามภาพตัด ที่เขียน Vector ไว้


ทำการ Reset พื้นที่ผิวที่ไม่ต้องการออก โดยการ เลือก Vector เส้นปิด และ ใช้ Shape Editor (F12) แล้ว กด Zero Reset


จะได้ขอบเขตสูงนูนต่ำตามขอบเขตที่ต้องการ


และทำการ Save รูปของ Library ที่ menu reliefs / save composite ใว้าสำหรับการประกอบชิ้นส่วนต่อไป