เริ่มต้นใช้ Mach3 CNC controller

***บทความต่อไปนี้ มีไว้ให้อ่านเพื่อหาความรู้นำไปใช้งาน โดยที่ผู้รับไม่จำเป็นต้องอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้ แต่มิใช่มีใว้ให้ลอกเพื่อไปเขียนที่อื่น แบบเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น แบบที่ผ่านมา หากท่านกระทำอีก จะไม่มีผู้ออกมาเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอีก เพราะ เขาเบื่อสังคม แล้วผู้ที่กระทำจะถูกสังคมสาปแช่ง เนื่องจากคุณทำให้สังคมต่ำลง เพราะผู้ให้เกิดการเบื่อหน่ายกับ การให้ หากคุณเป็นคู่แข่งทางการค้า ควรสร้างความดี โดยการลงทุนเขียนเอง และ ให้คนอื่น บ้าง Forum นี้ต้องใช้การลงทุน และ ลงแรงมิใช่ได้มา แบบ Free Free...
เราเองอยากให้ผู้ไม่รู้ ได้ รู้ หากประสงค์ที่จะนำไปใช้งานที่ Site อื่นควรใช้การ LINK เท่านั้น ไม่ควรเป็น อีแอบลอกผลงานคนอื่นไปอ้างเป็นผลงานตัวเอง โดยการ Copy and paste***


Mach3 CNC controller ก็เหมือนกับ cnc cnccontroller ทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่ ตีความรหัส NC code ที่เราเรียกว่า G CODE ซึ่งได้มาจาก การเขียนด้วยมือ หรือ ใช้ สร้างจากโปรแกรมช่วย (CAD Cam ต่าง ๆ เช่น Unigraphic ,Master cam ,visual mill , artcam , mayka)โปรแกรม เหล่านี้ จะทำการกำหนด วิธี และ ทิศทางการเดินของ หัวกัด รวมถึงความเร็ว หรือ ตัวแปรอื่น ๆ ที่จำเป็นในการกัด วัสดุแต่ละชนิด แล้วสร้างรหัส GCODE ออกมาให้ เครื่อง CNC แต่ละเครื่องนำไปใช้งาน CNC controller จะมีหน้าที่ตีความ G Code แล้วส่งสัญญาน ไปควบคุม มอเตอร์ขับเคลื่อนแกน ต่อไป 
ก่อนการใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรม ตาม Link นี้ก่อนนะครับ

ดังนั้นหากเราจะทำความเข้าใจได้แบบง่าย ๆ ก็คือ cnc controller ก็คือควบคุมการขับเคลื่อนของเครื่องจักร ทั้งความเร็ว และ ทิศทางเท่านั้นเอง 
เราจะแบ่งวิธีควบคุม ได้ดังนี้
1. Manual Mode เป็นการควบคุมเครื่องด้วย KEYBOARD หรือ Handwheel
2. MDI Mode (Manual Data INPUT MODE) ซึ่งเป็นการควบคุมเครื่องด้วยชุดคำสั่ง G Code เป็นราย บรรทัด
3. Auto Mode (Run NC Code หรือ G Code ที่ได้จากการสร้าง จาก CAD CAM)

ต่อไปจะกล่าวถึงการทำงาน แต่ละ MODE ครับ

1.Manual Mode
Manual Mode เป็น Mode ของการทำงานเพื่อ สั่งให้ cnc เคลื่อนที่ หรือ ปิดเปิด หัวกัด หรือ อุปกรณ์ อื่นๆเช่น ระบบ หล่อเย็นหรือ ระบบ Lock ชิ้นงาน
เราอาจควาบคุมการทำงานผ่าน Key board ,หรือ ผ่าน Joy Stick และ Handwheel ก็ได้ 


เริ่มต้นการใช้ Manual mode
ก่อนการใช้ควรมีการ setup program mach3 ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน ตาม Link ด้วยนี้ครับ
รู้จักหน้าตา และ หน้าที่ของปุ่มควบคุม ใน Mach3 Cnc controller
ต้องการ set ให้แกนแต่ละแกน เป็นจุดเริ่มต้น x0 y0 z0
ใช้ mouse click ที่ B สำหรับการ zero x
ใช้ mouse click ที่ c สำหรับการ zero y
ใช้ mouse click ที่ d สำหรับการ zero zทดสอบ โดยการใช้คีย์บอร์ด
1.ใช้ Mouse กดปุ่ม Reset (A) ให้ไม่มีตัวอักษรวิ่งเตือน หรือ กระพริบ
2.กดปุ่ม ลูกศร ซ้าย-ขวา เป็นการเดินแกน x 
3.ปุ่ม ลูกศร ขึ้น-ลง เป็นการเดินแกน y 
4.ปุ่ม Page Up - Page Down เป็นการเดินแกน Z


2. การใช้ MDI Mode (Manual Data INPUT MODE)


2.1 click ที่ tab A
2.3 click ที่ tab B แล้ว เขียน ชุดคำสั่ง G CODE ที่ต้องการ 
เช่น ให้ แกน x เคลื่อนที่ ไป 10 mm =>>> g00 x10 แล้วเคาะ Enter
หากไม่มีอะไรผิดพลาดเครื่อง CNC ก็จะเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่ต้องการ


คุณสามารถศึกษา เพิ่มเติมในระดับสูง ได้จาก Machsupport http://www.machsupport.com/help-learning/product-manuals/