แนะนำ Coppercam สำหรับงานกัด PCB

CopperCAM เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการ แกะ แยก ขุด เจาะ ลายวงจรพิมพ์ PCB และ มีหน้าที่แปลง ข้อมูล ให้เป็น G code ที่ใช้สำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี มีฟังก์ชั่นที่สำคัญมันมีรายละเอียดดังนี้
- โปรแกรม 32 บิตสำหรับ Windows 95/98 / ME / NT-4/2000/2003-S / XP / Vista / 7/8
- นำเข้าของ Gerber และ ไฟล์ Excellon กับ การจัดตำแหน่งแบบอัตโนมัติ หรือ manual
- อ่าน Gerber รูปแบบ RS274-X กับ มาโครพื้นผิวรูปหลายเหลี่ยม
4 circuit layers, plus drills, plus cut-out contours, plus centering holes
-  Real-time display of equipotential paths through layers
-  Automatic calculation of isolation contours, simple or multiple
-  Extended isolation around pads, automatic clearance with hatches
-  Manual modification of isolation contours (deletion or addition with auto-snap)
-  Enforcement of isolation between very close pads
-  Selection of tracks to be engraved at path centre (texts, logos or references)
-  Possible drills with boring cycles, reducing the number of tool changes
-  Automatic calculation of board contour cut-path, with manual addition of support bridges
-  Edition and correction of diaphragms for pads and tracks, one by one or grouped
-  Management of a tool library and drilling strategies depending on available cutters
-  G-code output, or HPGL, DXF, Isel-NCP, Roland RDGL, etc.
-  Fully customisable post-processor output
-  Automatic chaining to a machining driver, or output to a
   virtual printer driver or a COM / LPT port