ความเข้ากันได้ ของ Gerber File สำหรับ ทำ PCB บน FlatCAM

ความเข้ากันได้ ของ Gerber File สำหรับ ทำ PCB บน FlatCAM


Fritzing  GERBER  Format 100 %                                                  Drill File 100 %

Proteus GERBER  Format ต้องแก้ เครื่องหมาย Coordinate           Drill File 100 %

123D Circuit  GERBER  Format ต้องแก้หัว File Gerber                 Drill File Non Test

Eagle PCB   GERBER Format (GERBER_RS274X) 100%           Drill File ต้องปรับแต่ง Scale