การจัดเก็บ Relief (3D) และ การนำ Relief มาใช้งาน ใน Artcam9

บางครั้งเรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บ 3D Model วิธีการ ใช้งานใน Artcam9 คุณสามารถศึกษาได้ตามนี้ครับ

1.


2. 


 3.


 4.