รวมปัญหาการใช้ Art cam สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่1

เก็บประสพการณ์การสอนมาบอกเล่ากันครับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น เสมอ ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ทำให้การทำงานของ Minicnc ผิดพลาด หรือ ทำงานไม่สำเร็จ

1.ไม่สามารถ Import File ได้สาเหตุ เนื่องจาก ชื่อ File Folder เป็นภาษาไทย
วิธีการ แก้ใข ใช้ File Folder เป็นภาษาอังกฤษ


2. กำหนด ค่า ความเร็วกัดงาน ผิด

สาเหตุ เนื่องจาก  Feed rate เป็น MM/sec
วิธีการ แก้ใข ใช้  Feed rate เป็น MM/min3. Save Machine Output ผิด ทำให้การทำงานผิดพลาดสาเหตุ เนื่องจาก  Save machine Output ผิด ทำให้การเคลื่อนที่ของ CNC ผิดพลาด
วิธีการ แก้ใข Save machine Output ให้ถูกต้องกับ Controller นั้น ๆ เช่น Mach3 ตามตัวอย่าง

4. กำหนด คุณสมบัติของดอกกัดผิด และ ไม่เหมาะสมกับ แบบสาเหตุ กำหนด คุณสมบัติของดอกกัดผิด และ ไม่เหมาะสมกับ แบบ
วิธีการแก้ใข  กำหนด คุณสมบัติของดอกกัดผิด และ ให้เหมาะสมกับ แบบ (ควรอ่าน จากคู่มือ และ ทดลองฝึกหัด บ่อยครั้ง)

5.การติดตั้ง Program Artcam แล้วใช้งานไม่ได้ หรือ ค้าง ตอน Run Program
สาเหตุ มีด้วยกันหลายประการ
ก่อนจะพิจารณาดูเรื่องอื่น ควรดูเรื่อง VIRUS เป็นอันดับแรก
สำหรับ windows  XP ควรใช้ Artcam ไม่เกิน ArtcamPro 9 หรือ Artcam2008
สำหรับ Windows 7 ควรใช้ Artcam2010 ขึ้นไป
การส่งผ่าน File Artcam แต่ละ Version ส่งข้ามกันไม่ได้ ต้องทำเป็น STL Format เท่านั้น

6.จากประสพการณ์ของผู้ใช้ยังมีสาเหตอื่น ๆ อีกมากผู้เขียนจะพยายามนำ มาเขียนแนะนำในโอกาสต่อไป