ขั้นตอนการสร้าง G code ใน Artcam แบบง่าย ๆ

ขั้นตอน การทำ Toolpath แบบ ง่าย ๆ สำหรับ Artcam