การใช้ คำสั่ง G92 Copy Toolpath


การใช้คำสั่ง G92 Copy Tool path

บางครั้งรูปแบบการกัดชิ้นงาน ต้องมีการ ทำซ้ำ หรือ การ Copy Tool path หากเราได้เรียนรู้คำสั่ง G Code เบื่องต้นบ้าง จะลดขั้นตอนของการทำ CAM ไปได้ ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงการ ใช้ คำสั่ง G92 ของ CNC Controller ที่คุณใช้ Support G92 หรือไม่ รวมถึง คำส่ัง M98 และ M99 ด้วย ในที่นี้

ขออ้าง ถึง Mach3 และ Linuxcnc 
เรียนรู้ชุดคำสั่ง G92 ความหมายอย่างง่ายคือ บอกให้ ค่าตำแหน่งของ CNC เปลี่ยนไปโดยที่ แกนเคลื่อนที่ของ CNC ไม่มีการเคลื่อนที่ 

แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไร กับ G92


นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถ หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coordinate System ได้ที่ Linuxcnc ตาม Link นี้ครับ


วิธีการ Copy Toolpath โดยใช้ CAM

วิธีการ Copy Toolpath ด้วย G92
Main Program
%
g90
m98(gear.cnc) ; เรียก โปรแกรมย่อย
g00 x 150  ; ย้ายตำแหน่ง
g92 x0 y0   ; กำหนดตำแหน่งใหม่ ให้เป็น ค่าที่ต้องการ
m98(gear.cnc)
g00 x 150 
g92 x0 y0
m98(gear.cnc)
g00 x 150 
g92 x0 y0
m98(gear.cnc)
m30
%

Sub Program (gear.cnc)
G90
M3
G0 X-2.975 Y-0.000 Z5.000
G1   Z-5.250 F1000
G1 X-2.975 Y-0.000 Z-5.250 F400
X-2.959 Y-0.306 
X-2.909 Y-0.620 
X-2.823 Y-0.937 
X-2.699 Y-1.251 
X-2.536 Y-1.554 
X-2.337 Y-1.841 
X-2.103 Y-2.104 
X-1.841 Y-2.337 
X-1.554 Y-2.537 
X-1.251 Y-2.699 
X-0.937 Y-2.823 
X-0.620 Y-2.910 
---------
--------
X-9.565 Y-72.163 
X-9.806 Y-72.293 
X-10.051 Y-72.385 
G0   Z5.000
G0 X0.000 Y0.000 Z10.000
G0Z10.000
X0.000Y0.000
M5
M99
จะเห็นได้ว่า การปรับแต่ง Gcode ให้ทำงาน มีการดัดแปลงได้หลายแบบครับ ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ การปฏิบัติมากๆ ความชำนาญก็จะมีมากตามครับ