ถามตอบปัญหาการใช้ GRBL CNC Controller

ลูกค้า สามารถ ถามตอบผ่าน Blog ตามด้านล่างนะคะ. เพื่อลูกค้าท่านอื่น จะได้อ่านด้วย และเป็นการบันทึกไว้ .หากลืม หรือ มีข้อสงสัย เพิ่มเติม จะได้เข้ามาอ่านได้ตลอดค่ะ. (การถาม ตอบ ทางโทรศัพท์ จะรับรู้เพียงรายเดียว และไม่มีการบันทึก )


1.อันนี้ ฝรั่งเขาถามมาใน In box  Facebook 

การทำ Auto tool change บน https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender


How to USE Tool change For GRBL

1.M6 Start
Go to Probe Position
G0 z20
G00 x50 y-30

2.M6 End (Probe And set Position)
G0 X0.1 Y-0.3
G38.2 Z-0.50 F50
G92 Z0.95 (plate position offset)
G0 Z50.000 
1 ความคิดเห็น :

Click here for ความคิดเห็น
7/12/58 22:59 ×

How to USE Tool change For GRBL

1.M6 Start
Go to Probe Position
G0 z20
G00 x50 y-30

2.M6 End (Probe And set Position)
G0 X0.1 Y-0.3
G38.2 Z-0.50 F50
G92 Z0.95 (plate position offset)
G0 Z50.000

Congrats bro จะสอนผู้อื่นควรรู้จริง you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar