มาทำความรู้จักกับ Post Processor (CAM Out put)


โดยทั่วไปมักจะไม่มีใครรู้จัก Post Processor กันมาก แต่จะรู้จัก CAM โปรแกรมกันดี  Post Processor คือส่วนหนึึ่งใน โปรแกรม CAM ซึ่งทำหน้าที่สร้าง NC Code ให้ตรงกับความต้องการของ CNC Controller แต่ละยี่ห้อ เช่น Mach3 , KCAM , Fanuc , GRBL , TinyG , 3D printing ซึ่งแต่ละ Controller ต้องการ NC Code ที่แตกต่าง กันซึ่งรวมถึงการกำหนด การทำงานของ เครื่องจักรที่แตกต่าง กัน เช่น การทำงาน ของ Milling , Router ก็จะแตกต่างกันกับ เครื่อง Laser หรือ เครื่องหยอดกาว ทั้ง ๆ ที่ เป็น CNC เช่นกัน ดังนั้น ใน CAD CAM แต่ละ ตัวมักจะต้อง มีความสามารถในการกำหนด NC Output ได้ เท่ากับว่าเราต้อง แก้ใข Post processor Configuration ได้
ยกตัวอย่าง กรณี Artcam

1.ตัวอย่าง นี้ จะเก็บใว้ที่ Installation Folder/postp ของ Artcam ปรับปรุงการทำ Auto Tool change สำหรับ SD Card Sender For GRBL 
;
; Panmanee CNC configuration file  For SD Card GRBL 
;
; History
;
;   Who      When     What
; ======== ======== ========================================
; Vorachet 21/08/2006 Create For Control Dos Panmanee
; Vorachet 22/08/2006 Add Arc Move I and J
; Vorachet 24/08/2006 Add toolchange
; Supak 03/05/2015 Modify Tool change For SD Card GRBL 
DESCRIPTION = "Panmanee (*.pan)"
;
FILE_EXTENSION = "pan"
;
UNITS = MM
;
; Cariage return - line feed at end of each line
;
END_OF_LINE = "[13][10]"
;
; Block numbering 
;
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
;
; Set up default formating for variables
;
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.4]
FORMAT = [Y|#|Y|1.4]
FORMAT = [Z|#|Z|1.4]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.4]
FORMAT = [J|@|J|1.4]
; Home tool positions 
FORMAT = [XH|@|X|1.4]
FORMAT = [YH|@|Y|1.4]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.4]
;
; Set up program header
;START = "                     Tool No.[T] : [FILENAME]"
;START = "(Post Processor By Vorachet S.)          "
;START = "G71"
START = "G90"
START = "G00Z[SZ]"
START = "G00X0Y0"
START = "M06"
START = "T[T] "
;
; Program moves
;
RAPID_RATE_MOVE        = "M5G00[X][Y][Z] "
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G01[Z][X][Y][F] M03"
;FIRST_FEED1_RATE_MOVE   = "G01[X][Y][F] M03"
FEED_RATE_MOVE         = "G01[X][Y][Z]"
;FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G02[X][Y][I][J][F]"
;CW_ARC_MOVE            = "G02[X][Y][I][J]"
;FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G03[X][Y][I][J][F]"
;CCW_ARC_MOVE           = "G03[X][Y][I][J]"
;
; Toolchange Sections
;
TOOLCHANGE = "G00[ZH]"
TOOLCHANGE = "G00[XH][YH]"
TOOLCHANGE = "M06"
TOOLCHANGE = "T[T] "
TOOLCHANGE = "G00[ZH]"
;
; End of file
;
;END = "M30"


2.ตัวอย่าง นี้คือ รูปแบบการ แก้ใข Post Processor สำหรับ Visual Turn


ความรู้เหล่านี้เราจะนำมาแนะนำกันต่อไปอีก โปรดติดตามครับ