รวมปัญหาการใช้ Art cam สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 2

ต่อ จาก รวมปัญหาการใช้ Art cam สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่1

1.การแก้ใขเส้นไขว้กันใน Artcam 

เส้นที่ไขว้กันส่วนใหญ่มักมาจาก Font และไม่สามารถสั่งกัดงานจำพวก 2D profile,Area clear ได้ จึงมีสิ่งสังเกตและวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

ยังมีในตอนต่อไปครับ