Bezier Curve Tool ทำให้การเขียน SketchUP ง่ายเหมือน Artcam

Bezier Curve ToolBezier Curve ถูกนำมาใช้ในการเขียน เส้นโค้งเรียบที่สามารถปรับไปเรื่อย ๆ และไม่ได้ถูกจำกัดของรัศมีโค้ง  ของเครื่องมือที่อาร์คที่มีข้อจำกัด ทำให้รูปร่างลายเส้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและซับซ้อน ใช้งานเช่นเดียวกับ Artcam หรือ Inkscape

ขั้นตอนการวาดเส้นโค้ง Bezier

1.เลือก วาด  Bezier เส้นโค้ง 
2.คลิ๊กเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น 
3.คลิกอีกครั้งเพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดของเส้น 
4.เลื่อนเคอร์เซอร์ไปปรับเส้นโค้งแรก 
5.คลิกเพื่อใช้เส้นโค้งแรก 
6.เลื่อนเคอร์เซอร์ไปสร้างเส้นโค้งที่สอง
7.คลิ๊กเพื่อกำหนดเส้นโค้งที่สอง
คุณสามารถ Download Bezier Curve Tool Extension สำหรับ  sketchup ได้ จาก Link นี้ครับ