การติดตั้ง Mach3 CNC Controller

การติดตั้ง โปรแกรม mach3 cnc controller

1. การเตรียมการก่อนการติดตั้ง

สิ่งที่ต้องมี ดูเพิ่มเติมได้จาก Link นี้
1.1ระบบ ปฏิบัติการ windows XP 32 BIT หรือ windows 7 32 Bit สำหรับ การใช้งานควบคุมผ่านช่อง Printer Port


 1.2 ระบบ ปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows 7 64 Bit สำหรับ การใช้งานควบคุมผ่านช่อง อุปกรณ์  USB Port หรือ Ethernet Interface ( ไม่สามารถใช้ USB Parallal Port ที่จำหน่ายทั่วไปได้)
  
                                                                                     
ซึ่งหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก Link นี้ครับ

หาก Computer ไม่มี Printer port มีข้อแนะนำการติดตั้ง PCI LPT ตาม VDO นี้ครับ

2. เริ่มการติดตั้ง Program Mach3

2.1 ก่อนการติดตั้งจะต้องทำการตรวจสอบ ระบบ ของ windows ดังนี้
windows xp ให้ตรวจสอบ Control panel /Regional and Language ตามนี้


  

หากมีการปรับแต่ง ตัว windows อาจจะมีการร้องขอ แผ่นติดตั้ง Windows ก็ได้ ควรมีเตรียมไว้

Windows 7 ให้ตรวสอบตามนี้

หากไม่เป็นไปตามข้างบน จะต้องแก้ใขปรับแต่งให้เป็นไปตามข้อแนะนำนี้ ไม่เช่นนั้นแล้ว การติดตั้ง Mach3 จะไม่สามารถใช้งานได้

2.2 ติดตั้ง โปรแกรม Mach3 ตามปกติ

2.3ทำการ Reboot Computer ก่อนการเปิดโปรแกรม Mach3

3. การ Setup Mach3 ก่อนการใช้งาน กับ Minicnc

ภายหลัง การติดตั้งโปรแกรม Mach3 แล้ว จะต้องมีการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับการควบคุมเครื่องคือ


ทำการตรวจสอบว่า การติดตั้ง Mach3 มีความถูกต้อง และ สมบูรณ์ หรือไม่ ได้ตามนี้

3.1 หน่วยวัด MM หรือ Inch
3.2ค่าควบคุมทางอิเลคทรอนิคส์ การตั้งค่า Parameter ซึ่งผู้จำหน่าย หรือ ผู้ผลิต จะต้องมีข้อมูลนี้ให้ผู้ใช้ 
ตัวอย่างการตั้งค่า Parameter 3.3ค่าควบคุมแกนทางกล ที่สัมพันธ์ กับ ระบบอิเลคทรอนิส์

3.4ค่าอื่น ๆ เพื่อปรับสภาวะแวดล้อมการทำงาน

รูปแบบทั้งหมด จะถูกจัดเก็บใว้ใน File : c:\mach3\mach3mill.xml โดยที่หากครั้งต่อไปมีการ Setup ใหม่ก็สามารถ copy file นี้ไปใช้ต่อได้เลย จึงควรทำสำรองใว้ใช้งานด้วย

3.5 หากการปรับแต่งเรื่องภาษาไทย ดำเนินการภายหลังการติดตั้ง Mach3 แล้วโปรแกรมยังไม่ทำงาน ก็ไม่จำเป็นต้อง ติดตั้งใหม่ ลองดุ VDO นี้ครับ


สำหรับ windows7 32 bit ติดตั้งแล้วใช้ไม่ได้ ก็เป็นไปได้ ให้ไปที่ Folder c:\mach3 แล้ว Run drivertest.exe As Administrator แล้วทำการ Reboot ก็ใช้ได้แล้วครับ

คำเตือน กรุณา ทำการตรวจสอบสถานะการติดตั้ง ความสมบูรณ์ของ mach3 ว่าสมบูณ์หรือไม่ตามภาพนี้หากการติดตั้ง โปรแกรม mach3 ไม่สมบูรณ์เครื่อง CNC จะไม่ทำงาน แล้วผู้ใช้ มักคิดว่าเครื่่องcnc เสียเสมอ แล้วไปแก้ปัญหาที่จุดอื่น ทำให้การแก้ใขปัญหาบานปลาย การใช้ CNC ต้องมีทรรศน์คติเชิงบวกครับ

การแก้ใข การกลับทิศทางของแกน ให้แก้ตามนี้ครับให้แก้ ที่ Dir LowActive เท่านั้น การแก้ใข Parameter ภายหลังการแก้ใข จะต้อง Save Parameter ทุกครั้ง ที่menu config/savesetting

โปรแกรม mach3 จะมี CNC parameter ที่ปรับแต่งแล้ว อยู่ที่ c:\mach3\mach3mill.xml ควรทำสำรองข้อมูลใว้เสมอ หากมีการ ติดตั้ง Mach3 ก็สามารถ ทำการ Copy มาใช้ได้เลย ส่วนใหญ่ผู้ใช้มักจะ ละเลยข้อปฏิบัตินี้ ทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน อยู่เสมอ ที่ผ่านมา เราได้แนะนำ อยู่เสมอ แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เงื่อนใขของการให้บริการ คือ หากลูกค้าที่มีปัญหา นอกระยะ การรับประกัน จะต้องมีค่าใช้จ่าย เป็นค่าบริการในเรื่องนี้ จำนวน 500 บาทต่อครั้ง เนื่องจากเราเองจะต้องสำรอง พนักงานสำหรับการดูแลในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงขอรบกวน ปฏิบัติ ตามวิธีข้างต้นด้วย


มีข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการแก้ปัญหาการใช้งาน Minicnc จะมีปัญหาอยู่ 4 ส่วนคือ

1. ความผิดพลาดของ เครื่อง CNC

1.1 ตัวเครื่อง (งานกล)
1.2 ชุดควบคุม งานไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์

2.ความผิดพลาด ของ Computer 

2.1 ระบบ ปฏิบัติการ (windows)
2.2 โปรแกรมควบคุม CNC
2.3 โปรแกรม Cad cam (โปรแกรมสร้าง G code)

3.ความผิดพลาดของผู้ใช้

ผู้ใช้ไม่ควร บอกว่า ไม่ว่าง ไม่มีเวลา ยาก ลำบาก 
ดังนั้นการวิเคราห์สำหรับการแก้ปัญหา เราจำเป็นจะต้องได้ข้อมูลทุกส่วนสำหรับการแก้ปัญหา
สิ่งแรกที่ผู้ใช้ควรทำคือ การอ่าน และ ศึกษาก่อนการใช้ Minicnc เนื่องจาก Minicnc ยังต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน ที่มี่ความเข้าใจการทำงาน เราเชื่อมั่นว่า หากผู้ใช้ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน จะทำให้เป้าหมายที่วางไว้ประสพความสำเร็จได้

4.ความผิดพลาดของผู้ให้บริการ หรือจำหน่ายสินค้า

หัวข้อนี้ผู้จัดหาสินค้า ควรพิจารณาผู้ให้บริการ และ ทำการตรวจสอบ ว่าผู้จัดจำหน่ายมีความพร้อม และ ความสามารถเพียงใด ในการให้บริการหลังขาย รวมถึง บุคลากร เครื่องมือ และ เวลา เนื่องจาก
ก่อนการซื้อสินค้า เราสามารถทำการตรวจสอบได้ และ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ใส่ร้าย ป้ายสี จาก Social network เนื่องจากผู้จำหน่ายส่วนใหญ่มักจะแสดงข้อมูลเชิงบวก ทำให้เราไม่เห็นข้อมูลเชิงลบ ท่านควรพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง โดยการไปศึกษา ณ. สถานที่ของผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย ทดลองการสาธิตการใช้งานสินค้า หากเป็นไปได้ จะทำให้ไม่เสียโอกาสในการหาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ

คำแนะนำ ที่สำคัญ

1.ซื้อเครื่องจากผู้จำหน่ายรายใด หากติดปัญหาควรถาม หรือ ติดต่อ กับผู้จำหน่ายรายนั้น เนื่องจาก นี่คือ หน้าที่ของผู้จำหน่ายรายนั้น ดังนั้นก่อนการซื้อสินค้าควรทำการตรวจสอบ ระบบงานของผู้จำหน่ายว่า มีรองรับดีพอหรือไม่ ในการให้บริการหลังการขาย เช่น ทีมงาน Service หรือ ความชำนาญ และ ประสพการในการแก้ใขปัญหามีมากน้อยเพียงใด  และ มีความจริงใจในการแก้ใขปัญหาให้ท่านหรือไม่

2.หากสอบถามผู้จำหน่ายที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า มักเกิดปัญหาแน่นอน เนื่องจาก คู่แข่งต้องการข้อมูลเชิงลบไปใช้งาน และ ต้องถามว่าเขามีความจริงใจกับท่านเพียงใด

3.การพูดจา ส่อเสียด ทำให้ผู้ให้บริการหมดกำลังใจในการทำงาน กรุณารักษาอารมณ์ และ คิดเชิงบวก จะทำให้การทำงานราบรื่น ซึ่งเป็นปัญหาต่อสังคมไทย ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก