การแก้ไข การติดตั้ง Mach3 ไม่สำเร็จ

วิธีการแก้ไข Mach3  CNC Controller หาก Install Not Complete ในบางครั้ง เราติดตั้ง โปรแกรม Mach3 แล้ว สั่งเครื่อง CNC ไม่ทำงาน สาเหตุ อาจจะเกิดจากการไม่ได้ Set ภาษา ไม่จำเป็นต้อง Uninstall ให้ทำตาม ขั้นตอนใน VDO นี้ก็ได้ครับดูข้อแนะนำเพิ่มเติมตาม Link นี้ครับ