การ Set การปิดเปิด Spindle ใน Mach3

ให้ Set ค่า Config ตามนี้ครับ ค่า Port Pin ต้องดูตามข้อมูลของผู้ผลิตด้วย (Panmaneecnc Pin = 8)


B ไม่ต้อง กำหนดSpindle ไม่ต้องกำหนดA Output # 1 Pin = 8