10 ขั้นตอนการสร้าง Gcode สำหรับการทำป้ายชื่อ Font เส้นเดี่ยว ด้วย Artcam

การเขียนป้ายชื่อ Nameplate  ฟ้อนท์เส้นเดี่ยว ด้วย Art Cam
สรุปให้ง่ายด้วย 10 ขั้นตอน ค่ะ