การทำ Toolpath แบบ Feature Machining ใน Artcam (การกัดงาน Engrave บนผิวโค้ง)

งาน 3D อีกแบบ ที่ต้องเจอกัน กับคนที่มีเครื่องแกะสลัก3 แกน หรือ เครื่องมินิซีเอ็นซี ( MiniCNC) ก็คือ การเขียนงานบนวัสดุทรงครึ่งวงกลม หรือ เรียก วัสดุผิวโค้ง 
ในโปรแกรม artcam จะเรียกการทำ toolpath แบบ Feature machining ซึ่งอีกเมนูหนึ่ง เพื่อช่วยเรื่อง การกัดงาน บนผิวโค้ง ( Engrave บนผิวโค้ง ) 
ใช้เครื่อง มินิซีเอ็นซี 3 แกน ( MiniCNC 3 axis)

VDO แนะนำเทคนิคการเขียนเส้นบนผิวโค้ง (Engraving)