แก้ไขปัญหาการติดตั้ง โปรแกรม CAD CAM บน windows

บางครั้งการติดตั้งโปรแกรม CAD CAM บน Windows มักเกิดปัญหาทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน ทำให้เราเข้าใจว่า windows หรือ Application นั้นมีปัญหา อันที่จริงอาจเกิดจาก การ Set ค่า Unicode ของภาษาก็ได้
ก่อนติดตั้งโปรแกรม CAD หรือ CAM เช่น Artcam ควรตรวจสอบว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่  
ถ้าไม่ใช่ ควรปรับแต่ง ก่อนติดตั้ง Application ต่าง ๆ นะครับขอเชิญร่วมรณรงค์การประกอบธุรกิจแบบสร้างสรรค์โดยการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม