แชร์ประสบการณ์ ข้อควรระวัง ในการใช้ TฺB6560 จากจีน

กระแสการแข่งขันทางการค้า ที่เกิดขึ้นสูง. อุปกรณ์บางอย่างราคาต่ำมาก อย่างเช่น บอร์ดควบคุม
สเตปมอเตอร์ ( step motor driver board ) เราจึงได้ทดลองนำ บอร์ด ขับสเตปมอเตอร์ หรือ บอร์ดควบคุมสเตปมอเตอร์ ที่เรียกกัน มาทดลองใช้ 

ทดลองใช้บอร์ดรุ่น TB6560 พบว่ามีความเสียหายเป็นจำนวนมาก กับ บอร์ดขับมอเตอร์ TB6560
รุ่นนี้ ราคาถูกก็จริงแต่มันไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น มาจากหลายองค์ประกอบ และ มีปัญหาหลายรูปแบบ  เช่น

1.ไหม้พังก่อนเวลาอันควร
2.การควบคุมสัญญาน ไม่ถูกต้อง
3.อุปกรณ์บนบอร์ด เช่น switch selector มีคุณภาพต่ำ บางบอร์ดหลุด ก่อนแกะซอง
4.การทนทานต่อสัญญานรบกวนไม่ดีพอ ต้องปรับปรุงวงจรก่อนการใช้งาน
5.สินค้าแต่ละล๊อต คุณภาพไม่คงที่

หากนำมาใช้ และมีการปรับแต่ง ถือว่าเป็นอีกทางเลือกครับ.


บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลไม่ควรเชื่อหากไม่ได้พิสูจน์