ขั้นตอนการกัดงาน 2D แบบง่ายๆ ด้วย Artcam


ทำการ Add Tool สำหรับ การกัดงานการกำหนด Machine Output ขึ้นอยู่กับชุดควบคุมที่จะใช้งาน