การแก้ปัญหาการติดตั้ง โปรแกรม Artcam Pro9 ใน Windows10

ใน windows10 การเรียกใช้งานโปรแกรม Artcam Pro9 อาจมีอาการค้างหรือ Hang เนื่องจากการเรียกใช้ โปรแกรมให้ ทดลองปรับแต่งตามนี้ครับ

1. 

2.ที่ Short Cut Icon