แนะนำ CAM 5 Axis จาก Picasoft

ลองดูตาม Link นี้ครับ http://picasoft.com/Mayka/en/features

เป็นโปรแกรมสร้าง G Code ตั้งแต่ 2 แกน ถึง 5 แกน ใช้งานไม่ยาก
ขั้นตอนทดลอง สร้าง GCode 5 Axis