เรียนสร้าง CNC ด้วยตนเอง

เรียน สร้าง CNC ด้วยตนเอง
มีหัวข้อหลักดังนี้

Introduction To CNC
ทำความรู้จักกับ CNC และ ขั้นตอนการทำงานของ CNC

1.Design
ทำไมต้องสร้างเครื่อง CNC ใช้เอง
การเลือกชนิดของ CNC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2.Electronics
ไฟฟ้า Electronics เบื้องต้นสำหรับงาน Minicnc
ความรู้เรื่อง คลื่น และ สัญญานควบคุม สำหรับ Minicnc
ความรู้เรื่อง Motor และ การควบคุม สำหรับงาน Minicnc
การออกแบบ และ การเลือกชุดขับ Motor สำหรับงาน Minicnc
การออกแบบ และ การประกอบชุดขับ Motor สำหรับ CNC และ วงจรควบคุม
การแก้ใข และ วิเคราะห์อาการเสียของชุดขับ motor และการแก้ใข
การเลือก Motor ขับสำหรับงาน CNC
3.Mechanics
เครื่องกลพื้นฐานในงาน Minicnc
การออกแบบโครงสร้างสำหรับ สร้าง Minicnc
การเลือก และ การออกแบบชุดขับเคลื่อน CNC
การเลือกชนิดของหัวกัด กับการใช้งานให้เหมาะสม
การออกแบบ โครงสร้างของ CNC

4.Controller Software
ทำความรู้จักกับ CNC Controller Mach3 ,GRBL,Linuxcnc ,
การเลือกชนิดของ CNC Controller ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
การติดตั้ง CNC Controller แต่ละชนิด
การปรับแต่ง CNC Controller Parameter ขั้นต้น
การปรับแต่ง CNC Parameter ขั้นสูง
การแก้ใขปัญหา CNC

5.CAD CAM Software
ทำความรู้จักกับ CAD CAM เบื้องต้น
เรียนรู้ การสร้าง G code  แบบ 2D
เรียนรู้ การสร้าง G code  แบบ 3D เบื้องต้น

6. การสร้าง CNC ภาคปฏิบัติ
การเลือกซื้อและจัดหาอุปกรณ์ สร้าง Minicnc และการวิเคราะห์การลงทุน
ลงมือสร้าง

7.การกัดงานด้วย CNC ภาคปฏิบัติ
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
ความรู้เรื่องคมตัดและการใช้งาน

ท่านใดสนใจเรียน ติดต่อ โทร.086-3762072 line ID : panmaneecnc Inbox Facebook: http://www.facebook.com/panmaneeminicnc
คุยสนุก ๆ สาระเรื่อง Minicnc http://www.facebook.com/minicnc.Lnwlnw