การแก้ปัญหากัดงานเส้นไม่โค้งใน Artcam

ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับมือใหม่ในการทำ Toolpath คือการกัดงานแล้วเส้นไม่โค้งตามแบบ มีการแก้ใขดังนี้ครับ

ตัวอย่างปัญหางาน



ปัญหาเกิดจากการ Set ค่า Tolerance ผิด



ภายหลังการแก้ไขค่า Tolerance แล้ว