เรียนสร้าง เครื่อง minicnc กับ panmaneecnc

บริการสอนสร้างเครื่อง CNC


บริการเรียนสร้าง mini cnc  บริการนี้เป็นบริการที่เราเปิดโอกาสให้ ผู้ที่มีงบประมาณน้อยที่มีความประสงค์ จะมีเครื่อง Mini CNC ไว้สร้างอาชีพ  หรือ ไว้ใช้งาน.   ท่านที่มาเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ ส่วนประกอบที่สำคัญ ,โครงสร้าง , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดบอร์ดควบคุม , โปรแกรม  และ ใช้เครื่องมือ ใน SHOP ของเรา . เพื่อสร้าง  CNC ได้ตามจุดประสงค์ และ งบประมาณที่กำหนด
   จะมีการฝึกใช้เครื่องเพื่อตัดชิ้นส่วน . การแก้ปัญหา ขณะทำงาน ซึ่งท่านสามารถดูแลนำวิธีการ หรือแนวทางแก้ปัญหา ไปใช้กับ เครื่อง CNC ของท่านได้เอง. 
   การเรียน ไม่ได้จัดเป็นกลุ่ม เนื่องจากเราเห็นว่า พื้นฐาน ความถนัด ,ความชำนาญ และเวลา แต่ละคน ไม่เหมือนกัน . ดังนั้น เราจะจัดเป็น การเรียนรายบุคคล และ ไม่ใช่เป็นการสอนวันเดียว หรือ นับชั่วโมงเรียนแล้วจบ หรือ การสอนประกอบชุด Kit. แต่เราจะดูผลงานของผู้เรียน เหมือนมาเรียน แล้ว สอบ แต่การสอบคือ สร้างเครื่องได้ ใช้งานได้ สามารถ แก้ปัญหาได้.
   แต่ท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานงานช่าง ไปจนถึงการใช้เครื่องมือ และเทคนิคงานช่าง ได้ทำงานจริง และ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน . ลูกค้าบางราย มาจากสายเครื่องกล อาจจะขาดความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ขาดทักษะ ความรู้ทางเครื่องกล  หรือ บางคน มาติดเรื่องโปรแกรม ซอฟแวร์ . ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน และ มีการเพาะบ่มความรู้มาอย่างยาวนาน Panmaneecnc มุ่งเน้นงาน บริการหลังขาย และ งานวิจัยพัฒนาสินค้าตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถ หาอ่านหลากหลายความรู้ ได้จาก Blog นี้ .
  ซึ่งการเรียน ลูกค้า บางท่าน ไม่ได้ หยุดอยู่ที่ Mini CNC แต่ต่อยอด ไปงานอื่น เครื่องตัดแก๊ส ,เครื่องตัดพลาสม่า ,เครื่องหยอดกาว หรือ เครื่องอื่นๆ แนวออโตเมชั่น.

 พร้อมกันนี้เรายังมุ่งที่ให้แนะนำในการประกอบธุรกิจ ด้วย Minicnc สำหรับมือใหม่ อีกด้วย

สำหรับ เนื้อหาการสร้างแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน เราจะต้องมีการพูดคุยซักถาม พื้นฐานก่อนทำการสอน บางท่านอาจไม่จำเป็นต้องเรียน หรือบางท่านอาจต้องใช้เวลานาน หรือแม้กระทั่ง สำหรับบางท่านเราไม่อาจแนะนำให้เรียนก็เป็นไปได้ จึงจะต้องมีการประเมินก่อนการเรียน ต้องมีการทดสอบทักษะเบื้องต้นก่อนการตกลงเรียน เสมอ