เรียนสร้าง เครื่อง minicnc กับ panmaneecnc

บริการสอนสร้างเครื่อง CNC


ลูกค้า บางส่วน มาเรียนสร้าง minicnc  บริการนี้เป็นบริการที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีงบประมาณน้อยที่มีความประสงค์ จะมีเครื่อง Mini Cnc ใว้สร้างอาชีพ โดยที่ท่านมาเรียนรู้ และ ใช้เครื่องมือของใน SHOP ของเราสร้าง CNC ได้ตามจุดประสงค์ และ งบประมาณที่กำหนดได้ และท่านสามารถดูแล เครื่องCNC ของท่านได้หลังจากใช้งานอีกด้วย หากสนใจ ติดต่อพูดคุยได้หลายช่องทาง ไม่ใช่เป็นการสอนวันเดียวแล้วจบ หรือ การประกอบชุด Kit ท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานงานช่าง ไปจนถึงการใช้เครื่องมือ และเทคนิคงานช่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสั่งสมประสพการณ์มาเป็นเวลานาน และ มีการเพาะบ่มความรู้มาอย่างยาวนาน Panmanecnc มุ่งเน้นงาน บริการหลังขาย และ งานวิจัยพัฒนาสินค้าตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถ หาอ่านหลากหลายความรู้ ได้จาก Blog นี้ 

 พร้อมกันนี้เรายังมุ่งที่ให้แนะนำในการประกอบธุรกิจ ด้วย Minicnc สำหรับมือใหม่ อีกด้วย

สำหรับ เนื้อหาการสร้างแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน เราจะต้องมีการพูดคุยซักถาม พื้นฐานก่อนทำการสอน บางท่านอาจไม่จำเป็นต้องเรียน หรือบางท่านอาจต้องใช้เวลานาน หรือแม้กระทั่ง สำหรับบางท่านเราไม่อาจแนะนำให้เรียนก็เป็นไปได้ จึงจะต้องมีการประเมินก่อนการเรียน ต้องมีการทดสอบทักษะเบื้องต้นก่อนการตกลงเรียน เสมอ