บริการอบรม Mini CNC


บริการอบรม Minicnc

1.อบรม การทำป้ายชื่อข้าราชการ,ป้ายสัญลักษณ์ ต่างๆ โดยใช้ Mini CNC  
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 18.00 .(กลุ่ม 5 ท่าน)

รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม LINK นี้ครับ