การเปลี่ยน สัญญานควบคุม CW CCW เป็น Step Directionดูหลาย ๆแบบครับ