ปัญหาการใช้งาน GRBL G code sender กับการแก้ใขปัญหา

GRBL G code Sender ที่ชื่อ GRBL Controller จะมีปัญหาคือ การ JOG ครั้งแรก จะมีการ Error เนื่องจาก คำสั่งควบคุมในการ JOG เป็น G01 ซึ่งต้องการ parameter F ดังนั้น เราจะต้องกำหนดค่า Feed สำหรับ G01 เช่น F 200 ที่ช่อง command จะต้องป้อนค่า ก่อนการ Jog ในครั้งแรก
สำหรับ การ Alarm อีกประการคือ การตั้งค่า Enable Limit Switch จะทำให้เกิด alarm หากเราไม่ติดตั้ง Limit Switch วิธีการแก้คือ Disable Limit Switch


แนะนำให้ใช้ G Coce Sender อื่น เช่น https://github.com/Denvi/grblControl