การปรับแต่ง ตัวอักษร ใน Artcam

1.ตามรูปภาพ หลังจากการเขียน ตัวอักษรให้ได้ขนาดแล้ว ให้เลือก Vector (ตัวอักษรที่ต้องการปรับแต่ง)
2.ใช้คำสั่ง Ungroup Vector3.Vector จะแยกจากกัน แล้วทำการปรับแต่ง ตามต้องการ
4.จากนั้นควร Select all และ Group Vector คืนเพื่อสะดวกในการทำงาน