ปัญหา Virus เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่ใช้ CNC controller แบบ PC Base

ปัญหา Virus เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่ใช้ CNC controller แบบ PC Base ดังนั้นผู้ใช้ควรหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และ แก้ใขปัญหานี้ เช่น เรียนรู้ระบบเกี่ยวกับ windows และ การใช้งานด้วยตนเองไม่ควรพึ่งพาร้าน Computer เพื่อแก้ใขปัญหาดังกล่าวข้อแนะนำคุณควรรู้จัก System Restore ของ windows ว่าทำงานอย่างไร มันสามารถป้องกันระบบงานของคุณได้ หาอ่านได้จากที่นี่ครับ http://www.wikihow.com/Do-a-System-Restore