การลบ และ ป้องกัน Baidu และ HAO123

โปรแกรม PC Faster , Baidu และ HAO123 ค่อนข้างมีปัญหากับการทำงานของ Computer ในงาน CNC ผู้ที่ไม่รู้เท่าทันมักจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ 
มีผู้เขียนแก้ไขไว้ใน Forum Pantip.com จึงขอแนะนำมาให้ได้ศึกษาไว้ จะได้ทำการป้องกันได้ ติดตามได้ตาม Link นี้ครับ และ ที่ Link นี้ครับ 
ขอขอบคุณผู้เผยแพร่ทุกท่าน