การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมเครื่อง cnc

การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมเครื่อง Minicnc


1.ระบบ ปฏิบัติการ
      1.1 ระบบปฏิบัติการ หากเป็น Windows ควรใช้ Windows XP หรือ Windows7 32 BIT ที่ไม่ใช่ การติดตั้งแบบโคลนนิ่งโปรแกรม หรือ Ghost Window รวมถึง การอัพเกรดโปรแกรม หาก ไม่ใช่ Windows XP แท้ (ถ้าไม่ได้ซื้อ Windows ลิขสิทธิ์ ห้ามอัพเกรด) หากนำมาใช้งานทั่วไปจะใช้ได้ได้ แต่เอามาควบคุมซีเอ็นซี ตำแหน่งหรือการส่งข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยน (ฮาร์ดดิส บางรุ่น รองรับเฉพาะ Windows 7 ซึ่ง สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถ รันโปรแกรมได้ สอบถามกับผู้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย)
      1.2 ระบบปฎิบัติการ Linux สำหรับ Linux CNC 
      1.3 ใช้การควบคุมแบบ Embeded ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี Computer ควบคุม ข้อดีคือ แก้ปัญหา เรื่องระบบ PC Computer
2. ความเร็ว CPU 1 GB ขึ้นไป
3. Ram 512 ขึ้นไป
4. ต้องมี Printer Port ลักษณะตามภาพ
 Printer PortPrinter Port
     4.1 สำหรับ PC Desk Top กรณีไม่มี Printer Port
         4.1.1 ใช้ PCI Card (PCI ออกเป็น Printer Port ) การติดตั้ง PCI Card ตาม Link นี้
         4.1.2 การซื้อชุดแปลงสัญญาณ จาก USB เป็น Printer port ไม่สามารถใช้ได้
         4.1.3 หาคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือ ซื้อมือสองมาใช้งาน (ราคาประมาณ 1,800 - 2,500 บาท)
         4.1.4 ซื้อจัดหา อุปกรณ์สำหรับโปรแกรมควบคุมที่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับ USB ราคาประมาณ 2,500- 7,000 บาท
    4.2 สำหรับ Lap Top, Note Book กรณีไม่มี Printer Port มีทางเลือกดังนี้
        4.2.1 ชุดแปลงสัญญาณ จาก PCMCIA เป็น Printer Port (อาจไม่มีจำหน่ายแล้ว)
        4.2.2 ซื้อจัดหา อุปกรณ์สำหรับโปรแกรมควบคุมที่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับ USB ราคาประมาณ 2,500- 7,000 บาท 
        4.2.3 หาคอมพิวเตอร์ตัวอื่น หรือ ซื้อมือสองมาใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ประกอบ อาจมีปัญหาในการควบคุมเครื่อง รันไฟล์แล้วเครื่องค้าง  หรือ ไม่เก็บค่าพารามิเตอร์ ( ใช้งานทั่วไป ไม่มีปัญหา ) ควรหาคอมพิวเตอร์มือสองที่มียี่ห้อ ที่ประกอบมาจากโรงงานจะดีกว่า. ราคาประมาณ 1,800 - 2,500 บาท  เนื่องจากอุปกรณ์ และ เคส  ผู้ผลิต แต่ละราย ออกแบบมาขนาด อาจมีการผิดเพี้ยนกันประกอบแล้ว เบียด หรือ หลวม ก็มีผล เพราะ เครื่องซีเอ็นซี ควบคุมด้วยระบบตัวเลข หากการส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ ก็จะมีผลต่อชิ้นงาน.
5. การใช้โปรแกรม Antivirus แนะนำให้ใช้ Avira เนื่องจาก โปรแกรม Antivirus ตัวอื่น ไฟล์ crack หรือไฟล์ บางไฟล์ จะถูกจัดเป็น spam file หรือ ไวรัส ทำให้การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานไม่สมบูรณ์
6.ระบบสำรองข้อมูล หากนำคอมพิวเตอร์ ที่มีข้อมูลอยู่มาใช้ควบคุมเครื่อง เนื่องจากบางครั้ง อาจต้องมีการฟอร์แมตเครื่อง ลูกค้าต้องทำการสำรองข้อมูลไว้ก่อน

เนื่องจากการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ต้องใช้เวลามาก ซึ่งแทนที่ลูกค้าจะได้อบรม และทดลองเครื่อง มากขึ้น กลับเสียเวลากับ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้อบรมและ ลูกค้า จะล้าและเหนื่อย ทำให้ประสิทธิภาพ ทั้งผู้สอน และ ผู้เรียนลดน้อยลง.

ราคาที่แจ้งไว้เป็นราคาโดยประมาณเพื่อให้ลูกค้า เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย. ก่อนสั่งซื้อ หรือจัดหา กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง.