การใช้ Flatcam สำหรับงาน PCB


โปรแกรม Flatcam เป็นโปรแกรม สำหรับการสร้าง G Code สำหรับงาน PCB ทั้งแบบ หน้าเดียว และ 2 หน้า มีทั้ง การกัดเส้น และ เจาะ PCB โปรแกรมสามารถ เลือกดอกสว่าน ให้ถูกต้องกับการทำ PCB อย่างมืออาชีพ
คุณสามารถ Download Flatcam ได้จาก Link นี้ครับ http://flatcam.org 
และ อ่าน คู่มือ ได้จากที่นี่ครับ