การทำ PCB จากProteus 8.1 ด้วยMinicnc

Proteus เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เป็นยอดนิยม สำหรับ นัก Electronics สามารถนำข้อมูลมาสร้างแผ่น PCB ได้เลย มีขั้นตอนดังนี้ครับ
สิ่งที่ต้องใช้
1.Program Proteus
2.Program Deskpcb หรือ LineGrinder
3.Cam Program (Option) เช่น Artcam , Mastercam , Freecam , Pycam

ขั้นตอนการทำงาน
1.สร้างลายวงจรพิมพ์ จาก Proteus
2.สร้าง GERBER Output File จาก Proteus 
3.สร้าง Drill Output File จาก proteus
ใช้ Program Deskpcb เป็นตัวสร้าง G code สำหรับ Minicnc

1.Import Gerber File ที่เตรียมใว้ ตาม parameter นี้


2.Import Gerber และ Drill File ที่เตรียมใว้

3.สร้าง Routing File สำหรับการกัดลายทองแดง


3.1 บันทึก G code สำหรับการ กัดลายทองแดง 
4.สร้าง Drill File สำหรับ การเจาะรู PCB
4.1 บันทึก G code สำหรับการเจาะ PCB

หมายเหตุ ปัญหาการนำเข้า Gerber File จาก proteus สำหรับ Deskpcb ให้ ทำการปรับแต่ง Gerber ดังนี้
Format ก่อนการแก้ใข
G04 PROTEUS RS274X GERBER FILE*
%FSLAX24Y24*%
%MOIN*%
%ADD10C,0.0300*%
%ADD11C,0.0200*%
%ADD12C,0.0400*%
%ADD13C,0.0400*%
%ADD14C,0.0300*%
%ADD15R,0.0800X0.0800*%
%ADD16R,0.0500X0.0500*%
%ADD17C,0.0500*%
%ADD18C,0.0800*%
%ADD19C,0.0700*%
G54D10*
X+10323Y+1761D02*
X+9323Y+1761D01*
X+9323Y+1761D01*
G54D11*
X+12200Y+5038D02*
X+12105Y+5038D01*
X+12105Y+5038D01*
X+12105Y+5133D01*

Format หลังการแก้ใข
G04 PROTEUS RS274X GERBER FILE*
%FSLAX24Y24*%
%MOIN*%
%ADD10C,0.0200*%
%ADD11C,0.0400*%
%ADD12C,0.0300*%
%ADD13R,0.0800X0.0800*%
%ADD14R,0.0500X0.0500*%
%ADD15C,0.0500*%
%ADD16C,0.0800*%
%ADD17C,0.0700*%
%ADD18C,0.0080*%
G54D10*
X9118Y15705D02*
X9511Y16098D01*
X9511Y17279D01*
X11118Y15705D02*
X11299Y15705D01*
X12874Y17279D01*
X9267Y2122D02*
X8267Y2122D01*