การ Set Auto Zero สำหรับงาน Impact ด้วย Minicncระบบนี้อำนวยความสะดวกในการทำงานของ การ Impcat ด้วย Minicnc