การทำ 3D Relief และ การนำมาใช้งาน

ก่อนอ่าน บทความนี้ กรุณาศึกษาขั้นตอนการทำ 3D ตาม Link นี้ก่อน 

ในการทำงานนูนสูงต่ำ ในบางครั้งอาจจะต้องทำการนำชิ้นส่วนหลายส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน หรือ ทำงานร่วมกัน เป็นทีมงาน บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนวิธีการ การทำ 3 D Relief ใน Artcam และ ขั้นตอนการจัดเก็บเพื่อนำมาใช้งานต่อไป 


ภาพแสดงขั้นตอน การสร้าง 3 D Relief และ การนำมาใช้งาน