การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ไม้ กับ การใช้ minicnc ตอนที่ 1

ผู้ที่มี Minicnc หรือ อยากหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ ทั้งที่เป็น อาชีพหลัก และ อาชีพรอง งานไม้ กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และ ทำได้ง่าย ๆ กว่าการทำงาน 3 D ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนอีกระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น บทความนี้ จะนำเสนอแนวคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้การผลิตด้วย Minicnc สำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่มเติมโดยใช้ Minicnc ช่วยทำงาน

แนวคิดที่ง่ายคือ การหาสิ่งที่จำเป็นรอบตัวเรา ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน Smart phone  มีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน เราน่าจะมี gadgets สำหรับ Smart Phone เช่น แก้ปัญหา การ เก็บ การชาร์ตแบตเตอรี่ ที่อาศัยงานออกแบบ เพื่อสนับสนุนการขาย และ ใช้งานได้สะดวก

ขอยกตัวอย่างดังนี้ครับ

เมื่อเราได้แนวคิดแล้ว ลำดับต่อไปคือ ทำอย่างไรจึงได้ ผลิตภัณฑ์ ที่เราต้องการ
Minicnc ถูกควบคุมด้วย ข้อมูลเชิงตัวเลขจาก Computer ดังนั้น เราก็ต้องนำรูปภาพที่เราต้องการไปทำการ ออกแบบ และ เขียนแบบ ในที่นี้เราขอ แนะนำ Free software ที่มีระสิทธิภาพ 

1. Inkscape เป็นโปรแกรมออกแบบ เช่นเดียวกันกับ Illustrator แต่เป็น Software Free ที่คุณสามารถ Download ได้ Free ตาม Link นี้ครับ และ มีความสามารถในการสร้าง G code สำหรับ ผลิตงานด้วย Minicnc

2. Sketchup   เป็นโปรแกรมออกแบบ ชนิด 3 มิติ ใช้ทำงานออกแบบ ทดสอบการประกอบแบบง่าย ๆ รวมถึงการนำแบบที่ได้ ไปผลิตได้จริง (จะขอกล่าวใน อนาคต) สำหรับการ นำแบบที่ได้มาทำการผลิตชิ้นงาน จะขอมาต่อ >>>>> ในตอนที่2 ครับ
สนใจกดติดตาม ที่ Facebook หรือ สมัครสมาชิกของ Blog นี้ได้ครับ