ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการแก้ปัญหาการใช้งาน Minicnc

มีข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการแก้ปัญหาการใช้งาน Minicnc จะมีปัญหาอยู่ 4 ส่วนคือ

1. ความผิดพลาดของ เครื่อง CNC

1.1 ตัวเครื่อง (งานกล)
ตัวเครื่องกลจะถูกแยกการแก้ปัญหาเป็น 2 ชนิด คือ
  1. เครื่อง Minicnc ใหม่ แนะ นำให้ข้ามไปดู ข้อ 2,3,และ 4
  2. เครื่อง Minicnc ที่ถูกใช้งานมาแล้ว ก็จะต้องพิจารณาอีกว่า ใช้งานมาในระยะที่สมควรหรือไม่ เช่น ระยะแรกของการใช้งาน หรือ ใช้งานมานานแล้ว สมควรทีต้องดูแลรักษาตามกำหนดเวลา หากเป็นระยะแรก ก็ควร ดูในข้อถัดไป แต่หากใช้งานมานานแล้ว สิ่งที่พิจารณาต่อ คือ ปรัชญาการออกแบบเครื่อง และ สภาวะแวดล้อม การทำงาน ซึ่งจะมีผลกับอาการเสียของเครื่อง เช่น ออกแบบไม่ดี ประกอบไม่ดี ติดตั้งใช้งานในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่นมีความชื้นสูงในอากาศ อาจทำให้รางเลื่อนขึ้นสนิม หรือ เศษฝุ่นเข้าไปอยู่ในรางลูกปืนซึ่งบางคนอาจไม่คาดถึง หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการในการดูแลรักษา ยกตัวอย่าง cnc ใช้กัดงานไม้ MDF ระบบการจัดการเรื่องฝุ่นไม้ไม่ดีพอ ใช้ Sonex หล่อลื่นรางเลื่อน ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง Sonex รวมตัวกับฝุ่นไม้ กลายเป็นกาว ทำให้เครื่องไม่เดิน หรือ เดินติดขัด ทำให้ตำแหน่งไม่ถูกต้อง หรือ บางรายมีการถอดประกอบโดยขาดความชำนาญ หรือรอบคอบ ก็อาจเกิดปัญหาได้ หรือ เครื่องเก็บใว้นานไม่ได้งาน ก็จะมีรูปแบบของการวิเคราห์ต่างกัน หรือ มีฝุ่นเล็ก ๆ ในเบ้าลูกปืนก็อาจเป็นไปได้ครับ ซึ่งบางรายวิเคราห์ปํญหาไม่ถูกต้อง เช่น ปํญหาเกิดจาก mechanics แต่เข้าใจว่า Motor หรือชุดขับเสีย ไปปรับแก้ โดยการเพิ่มกำลัง อาจทำให้ Mechanic เสียหายได้
ตัวอย่าง VDO การถอดซ่อม รางเลื่อน

  1.2 ชุดควบคุม งานไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์

  1. เช่นเดียวกันกับข้อ 1.1 ต่างกันตรงที่อาการมักจะเกิดจากความร้อน ของข้ัวต่อต่าง ๆ หรือรอยบัดกรี หรือ การที่บัดกรี รอยต่อต่าง ๆ แล้วไม่ทำความสะอาดหรือล้าง Flux เหตุการเหล่านี้จะใช้เวลา เนื่องจาก Flux บัดดรีมีคุณสมบัติเป็นกรด และนำไฟฟ้า อาจทำให้เกิดการลัดวงจรของสันญาณก็เป็นไปได้ทั้งนั้น หรือเกิดการ Crack ของรอยเชื่อมบัดกรีก็ได้

  2.ความผิดพลาด ของ Computer 

  2.1 ระบบ ปฏิบัติการ (windows)
  2.2 โปรแกรมควบคุม CNC
  2.3 โปรแกรม Cad cam (โปรแกรมสร้าง G code)

  3.ความผิดพลาดของผู้ใช้

  ผู้ใช้ไม่ควร บอกว่า ไม่ว่าง ไม่มีเวลา ยาก ลำบาก 
  ดังนั้นการวิเคราห์สำหรับการแก้ปัญหา เราจำเป็นจะต้องได้ข้อมูลทุกส่วนสำหรับการแก้ปัญหา
  สิ่งแรกที่ผู้ใช้ควรทำคือ การอ่าน และ ศึกษาก่อนการใช้ Minicnc เนื่องจาก Minicnc ยังต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน ที่มี่ความเข้าใจการทำงาน เราเชื่อมั่นว่า หากผู้ใช้ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน จะทำให้เป้าหมายที่วางไว้ประสพความสำเร็จได้

  4.ความผิดพลาดของผู้ให้บริการ หรือจำหน่ายสินค้า

  หัวข้อนี้ผู้จัดหาสินค้า ควรพิจารณาผู้ให้บริการ และ ทำการตรวจสอบ ว่าผู้จัดจำหน่ายมีความพร้อม และ ความสามารถเพียงใด ในการให้บริการหลังขาย รวมถึง บุคลากร เครื่องมือ และ เวลา เนื่องจาก
  ก่อนการซื้อสินค้า เราสามารถทำการตรวจสอบได้ และ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา ใส่ร้าย ป้ายสี จาก Social network เนื่องจากผู้จำหน่ายส่วนใหญ่มักจะแสดงข้อมูลเชิงบวก ทำให้เราไม่เห็นข้อมูลเชิงลบ ท่านควรพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง โดยการไปศึกษา ณ. สถานที่ของผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย ทดลองการสาธิตการใช้งานสินค้า หากเป็นไปได้ จะทำให้ไม่เสียโอกาสในการหาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ

  คำแนะนำ ที่สำคัญ

  1.ซื้อเครื่องจากผู้จำหน่ายรายใด หากติดปัญหาควรถาม หรือ ติดต่อ กับผู้จำหน่ายรายนั้น เนื่องจาก นี่คือ หน้าที่ของผู้จำหน่ายรายนั้น ดังนั้นก่อนการซื้อสินค้าควรทำการตรวจสอบ ระบบงานของผู้จำหน่ายว่า มีรองรับดีพอหรือไม่ ในการให้บริการหลังการขาย เช่น ทีมงาน Service หรือ ความชำนาญ และ ประสพการในการแก้ใขปัญหามีมากน้อยเพียงใด  และ มีความจริงใจในการแก้ใขปัญหาให้ท่านหรือไม่

  2.หากสอบถามผู้จำหน่ายที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า มักเกิดปัญหาแน่นอน เนื่องจาก คู่แข่งต้องการข้อมูลเชิงลบไปใช้งาน และ ต้องถามว่าเขามีความจริงใจกับท่านเพียงใด
  3.การพูดจา ส่อเสียด ทำให้ผู้ให้บริการหมดกำลังใจในการทำงาน กรุณารักษาอารมณ์ และ คิดเชิงบวก จะทำให้การทำงานราบรื่น ซึ่งเป็นปัญหาต่อสังคมไทย ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก