Wireless GRBL G Code Sender For Android

ที่มาของการสร้าง Application บน Android สำหรับงาน Minicnc เนื่องจาก ต้นทุนของ Tablet และ Spec รวมถึงราคา มันค่อนข้างน่าสนใจตามเหตุผลดังนี้

1. Spec ของ Tablet ในปัจจุบันรองรับ ความต้องการเช่น Bluetooth ,Wifi , OTG ที่ทำให้     รองรับความต้องการของระบบที่ออกแบบ

2. ลดขั้นตอนการทำงานของกระบวนการการการผลิต Hardware ( Switch, การแสดงผล)

3. สามารถ นำข้อมูลไปบริหารจัดการต่อได้ โดยไม่ยุ่งยาก ติดต่อกับระบบ ฐานข้อมูลได้ง่าย

4. การพัฒนาโปรแกรม มีเครื่องมือให้ใช้มากมาย และสะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรม

5. การปรับปรุง หรือ Upgrade Software ทำได้ง่าย
นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการเลือกอุปกรณ์ประกอบเพื่อพัฒนาระบบ "CNC Controller" ให้เหมาะสมกับยุคสมัยครับ


ความก้าวหน้า "Wireless GRBL G Code Sender For Android " การทดสอบระบบ ได้ทำการทดสอบเบื้องต้นสมบูรณ์แล้ว ส่วนที่เหลือ คือ การปรับปรุงให้ เหมาะสมกับการใช้งานครับ 


                    

 


หากมีข้อแนะนำเรายินดีรับคำแนะนำทุกข้อคิดเห็นครับ

ปล.กำลังจะจัด อบรมเรื่องการประยุกติ์ "การใช้ Android กับ  "GRBL CNC Controller"  เร็ว ๆนี้ครับ สนใจลองติดตามกันดูนะครับ มีประโยชน์ ใช้งานมากมายครับ