บริการ ติดตั้งแก้ไขชุดควบคุม CNC Controller ONLINE

วัตถุประสงค์

 เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ใช้  Mini CNC ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำงาน เนื่องจากระบบ Online สามารถแก้ปัญหาได้ และเราได้ใช้ ระบบ Online มานานพอสมควร

รายละเอียด
Remote CNC Setup Online Service การให้บริการการติดตั้ง โปรแกรม CNC Controller ผ่านระบบ Online
ขั้นตอนการบริการ / อบรม ผ่านอินเตอร์เนต ให้ดำเนินการตามข้างล่างนี้


1.ทำการ ดาวน์โหลด โปรแกรม Mach 3 ตามลิงค์นี้
2.ท่านสามารถ เรียนรู้การติดตั้ง ด้วยตัวเองได้ ทางเราได้เขียนขั้นตอนการติดตั้งไว้ให้แล้ว
3. หากท่านมีความประสงค์ ให้ทางเราติดตั้งให้ ทาง บริษัทฯ ขอดำเนินการให้มีเงื่อนไขตามข้างล่างนี้
3.1 ติดตั้งโปรแกรม Remote สามารถ Download TeamViewer V6 เท่านั้น  ได้ตาม Linkข้างต้น หรือ แบบ portable ตาม Link นี้ครับ https://drive.google.com/open?id=0B0iY4h_uLdKuZjRFT0NSWUpfdjg
3.2 Free สำหรับ ลูกค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน
3.3 สำหรับลูกค้าที่หมดระยะเวลาการรับประกันทางเรา ขอคิดค่าดำเนินการ เป็นค่าบริการ จำนวน 1,500 บาท ต่อครั้ง เนื่องจาก อาจจะต้องใช้เวลาสำหรับการดำเนินการพอสมควร
** ก่อนการติดตั้ง กรุณาเตรียม แผ่นซีดี Windows XP ต้นฉบับ ไว้ด้วย เพราะอาจจะมีการเรียกใช้ **
ระยะเวลาการทำงาน 30 นาที - 2 ชม. ( ขึ้นกับตัวแปรคือ สภาพของ ระบบปฏิบัติการ )