พื้นฐานสำหรับผู้สนใจในการใช้ Microcontroller กับการ Interface

Interface 3.3 V And  5V


มีหลายคนที่สนใจ Microcontroller แต่ไม่ได้สนใจเรื่องการ Interface ระหว่าง ระบบ 5 V และ 3.3 V VDO นี้ จะอธิบาย และทำให้คุณเข้าใจมันดี ช่วยการเขียนโปรแกรมควบคุมได้ง่ายขึ้น


เรียนท่านผู้เยี่ยมชม

 ต้องขออภัย เกี่ยวกับบทความบางหัวข้อใน blog นี้ ที่ไม่มีความต่อเนื่องในบางบทความ. เนื่องจากเป็นการแชร์ประสบการณ์ การทำงาน ในงานพัฒนาด้าน Mini CNC . ที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา หรือทำงานเกี่ยวกับด้านนี้.จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง .
ส่วนงานหลักที่เราต้องรับผิดชอบคือการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Mini CNC ซึ่งเป็นสินค้าที่เราจำหน่าย และเราต้องรับผิดชอบดูแลลูกค้า.ดังนั้นบทความหลัก จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Mini CNC. อีกทั้งบทความเหล่านี้เขียนด้วยคนเพียงคนเดียว . ที่มีงานรับผิดชอบด้านอื่นด้วย . จึงมีเวลาไม่มากที่จะทำได้ทุกเรื่อง.
ขออธิบายให้เข้าใจนะครับ. หากท่านใดสนใจ ติดตาม หรือ มีคำถามสามารถสอบถามในส่วนแสดงความคิดเห็นมาได้ครับ ยินดีตอบ หากเราทราบ และมีความรู้ในด้านนั้น
ยกตัวอย่าง ตาม link นี้ครับ http://panmaneecnc.blogspot.com/2015/12/esp8266-wifi-app-inventor.html

และอยากขอเชิญชวนคนไทยให้มาสร้าง วัฒนธรรมการ การรับ และ การให้ ด้วยกันครับ เราอยากเห็นสังคมไทยมีความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และ เห็น แก่ตัว หรือ เอาแต่พวกพ้องของตนเอง เพียงเท่านี้ประเทศไทยก็แข่งขันกับคนอื่นได้แล้วครับ

ขอขอบคุณในนาม panmaneecnc.com