การใช้โปรแกรม Visual Turn 1.0 สำหรับงานกลึง CNC

การใช้งาน Visual Turn 1.0 สำหรับ เครื่องกลึง Minicnc 
มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

update Software ดูได้ที่ https://mecsoft.com/visualturn/