การแก้ปัญหา PCI Printer Port สำหรับ Mach3 CNC Controller