การติดตั้ง ชุดควบคุม GRBL Web Interface CNC Controller

ข้อดี ของ Web Interface คือ เราสามารถ ควบคุม CNC ผ่านระบบ เครือข่าย รวมถึง wifi ได้โดยใช้ Web Browser ได้ โปรแกรมนี้ สามารถใช้ได้ หลาย Plate Form และ ข้อดีคือ มี CAD CAM (JSCUT.ORG) ในตัวเอง สามารถใช้ File SVG Format ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก ในหมู่ OPEN Source เรา จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไปครับ 
โปรแกรมนี้ใช้ได้กับทุก OS ที่สามารถ RUN NODEJS ได้

linux 

Mac os 

หรือ PC ทั้ง win xp และ win7 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมการ

1.Hardware 


GRBL CONTROLLER


PC หรือ Embeded Linux เช่น Raspberry Pi ใน Raspberry Pi สามรถใช้ กล้อง Webcam ได้2.Software


สำหรับการติดตั้งทั่วไปบน Windows XP หรือ win7

1.ติดตั้ง GIT

2.ติดตั้ง Node JS

3.ติดตั้ง GRBL web ตาม Link นี้ https://github.com/andrewhodel/grblweb

4.Run Program GRBL webหากคุณต้องการ RUN บน Raspberry Pi สามารถ Download Image ได้จากที่นี่เลยครับ

และ ดูข้มูล UPdate ได้จากที่นี่ครับ

อ่านข้อแนะนำเบี้องต้นได้จากที่นี่ครับ


การติดตั้ง

ใช้ Command Line ใน windows

git clone https://github.com/andrewhodel/grblweb.git
cd grblweb
npm install

Config

edit config.js to change serial baud rate and web port

Running

แบบ Stanalone
node server.js
กรณีที่ต้องการ Run บนเครือข่ายคุณจะต้องติดตั้ง  forever ตามนี้ก่อนครับ
npm install -g forever
forever start server.js

การเข้าใช้งาน หากใช้ควรแก้เป็น Port 80

The default port in config.js is 8000, you can change it by editing the file.

http://ipadress:8000/

ภาพรวมการใช้งาน
JCUT CAM