ฝึกเขียน 3D ลายไทย มีแบบ Download สำหรับการฝึกเขียน3D

บทความนี้คงกล่าวถึงเรื่อง 3D ลายไทย ,แกะสลัก 3มิติ กับเครื่องมินิซีเอ็นซี (MiniCNC) การฝึกเขียน3D , แบบดาวน์โหลด3D


คนที่มีเครื่องแกะสลัก ,เครื่อง มินิซีเอ็นซี (MiniCNC) จะเครื่องตัวเล็ก ตัวใหญ่  รุ่น FS feedscrew หรือรุ่น BS ballscrew   อย่างหนึ่งที่เราจะเจอคำถามคือ อยาก แกะสลัก3D งานที่สวยงามและมีมูลค่างาน ก็ต้อง 3D ลายไทย.


ถามว่า เขียน3Dลายไทย ยากไหม. เปลี่ยนคำตอบเป็น วิธีการเขียน และ การฝึกฝน แทนนะครับ. ลูกค้าหลายคนมีพื้นฐานทางศิลปะ ทั้งที่จบศิลปะมาโดยตรง หรือ ศิลปะที่มาจากการฝึก ศึกษาจากผู้รู้ . ต้องปรับแนวมาใช้เครื่องซีเอ็นซี แกะสลัก ใช้คอมพิวเตอร์.แทนการแกะสลักด้วยมือ หรือใช้แรงงานคน. เครื่องแกะสลัก มินิซีเอ็นซี จะทำงานได้ก็ต้องมีคนควบคุม.   โปรแกรมก็เขียนมาขาย เพื่อให้คนใช้งาน ดังนั้นโปรแกรมก็ต้องใช้งานง่ายครับ. ทำไมโปรแกรมเขียน 3D artcam มีคนใช้เยอะ. ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายตัวหนึ่ง

ตัวอย่าง การเรียนรู้ขั้นตอน การสร้างงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม artcam (พร้อมตัวอย่างสำหรับทำการฝึกหัด) ศึกษา และฝึกฝน กันนะครับ

กรุณาศึกษาขั้นตอนการทำ 3D ตาม Link นี้ก่อน 

1. ความรู้เบื้องต้นสำหรับการสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Artcam

2.  การทำ 3D Relief และ การนำมาใช้งาน

คำเตือน วิธีการนี้เป็นเพียง หนึ่งในหลาย ๆ วิธี เท่านั้นโจทย์ รูปต้นแบบ

ขั้นตอนปฏิบัติ

1. Open Image2.กำหนด ขนาด และ สัดส่วน ที่จะทำ3.ร่างเส้น Vector สำหรับการทำ 3 D แบบ relief
5.นำ Relief มาทำการประกอบ

6.จัดเก็บชิ้นงาน