มาสร้าง CNC Plotter แบบ Core XY (ตอนที่2)

มาสร้าง CNC Plotter แบบ Core XY  ตอน ที่ 2

ทำความรู้จักกับ Arduino Board และโปรแกรม Arduino


จาก ตอนที่ 1 เราได้ทำความรู้จักกับ ระบบ CNC Plotter แบบ Core XY กันแล้ว ตอนนี้ เราจะมาทำความ รู้จักกับ ส่วนของ Software เพื่อใช้ควบคุม Core XY 


Arduino Board ? ทำไมจึงเน้นย้ำบ่อยมาก


อันดับแรก เราจะต้องทำความรู้จักกับ Board Arduino กันก่อน เพราะมันคือ หัวใจหลักสำหรับควบคุม CNC Plotter


Arduino Board  เป็นบอร์ด Micro controller  ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง Hardware และ Software 

บอร์ด Arduino ออกแบบมาให้ใช้งานแบบง่าย ๆ ที่คนทั่วไปมีโอกาสเริ่มต้นใช้งาน Micro controller ได้แบบง่าย ๆ โดยลดขั้นตอนยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน พร้อมทั้งช่องสื่อสาร USB To Serial ทำให้เกิดความสะดวกเป็นอย่างมากในการใช้งาน Micro controller 

ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Micro controller นอกจากนั้นแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถพัฒนา ต่อยอด ตัวบอร์ด รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างอิสระ         บอร์ด Arduino สามารถต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้มากมาย โดย ผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์ จากภายนอกและ เชื่อมต่อเข้ามาที่ขา Input และ Output ที่มีรูปแบบของสัญญาน Digital , Analog และ การสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น RS232 ,I2C หรือ แบบอื่น ๆ ของบอร์ด ที่เรามักเรียกกันว่า Arduino Shield ประเภทต่างๆ มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย 


      หลักการโดยทั่วไปของ Microcontroller ทำความเข้าใจแบง่าย ๆ คือ อุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ ที่มีความสามารถ โปรแกรมการทำงานได้  รับสัญญาน ควบคุมจากภายนอก และ นำไปประมวลผล ตามที่เราโปรแกรมใว้ จากนั้นก็จะทำงาน ตามโปรแกรมนั้น ๆ ตามลำดับการทำงานของโปรแกรม ซึ่งมีมากมายหลายยี่ห้อหลายรุ่น ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่มักจะมี คุณสมบัติพื้นฐานใกล้เคียงกัน
 ภาพจาก http://championed.info/block-diagram/microcontroller-block-diagram.html

ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Microcontroller ในอดีตค่อนข้างยุ่งยาก และ ซับซ้อน ทำให้การงานอยู่ในวงจำกัด คือผู้ใช้งาน ต้องมีการเรียนรู้และมีทักษะค่อนข้างสูง ต่อมาได้มีผู้พยายามคิดค้นวิธีการพัฒนาเครื่องมือ ให้มีความสะดวกในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น จนถึงยุคของ Arduino ซึ่งใช้ Microcontroller ตระกูล AVR ของ บริษัท Atmel โดยมีการพัฒนา Software เล็ก ๆ ที่เราเรียกว่า Bootloader บรรจุลงใน Chip และ ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมสู่ Chip โดยผ่าน Arduino Program และ ผ่านช่องทางสื่อสาร Serial Port เพื่อเขียนโปรแกรมที่เราพัฒนาลงบน Chip ได้อย่าง่ายดาย
รุ่นที่เราจะนำมาใช้งาน คือ Arduino UNO R3 


เราสามารถทำการ Download Arduino Program มาใช้งานได้จาก Linkนี้ 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
 สำหรับ มือใหม่แล้ว ขอแนะนำให้ Download แบบ ZIP File ซึ่งนำมาแตก File และใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องทำการติดตั้ง

จากนั้นให้ทำการแตก file และ จัดเก็บ ลงใน Folder ที่ต้องการ
ทำการสร้าง Short Cut สำหรับใช้งาน

ในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ การใช้งาน Arduino และ การแก้ปัญหากันครับ ยังไม่จบ นะครับ กับ เรื่อง Arduino รวมถึง การใช้งาน และการโปรแกรม GRBL Control สำหรับ Core XY CNC