ทำไมต้องใช้ Feed Screw


ความรู้เรื่อง Feed Screw และ Ball ScrewFeed Screw และ Ball Screw  ในระบบขับป้อนหรือขับเคลื่อนของ Mini CNC จะใช้หลักการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ในแนวหมุน เป็นการเคลื่อนที่ในเชิงเส้น หรือเปลี่ยนจากแรงบิดเป็นแรงผลักนั่นก็คือ เมื่อมอเตอร์(Motor) หมุนขับสกรู(Screw) นัต(Nut) ก็จะเคลื่อนไปตามความยาวของสกรู พาแท่นเลื่อน หรือ โต๊ะงานเคลื่อนที่ไปตามรางเลื่อนด้วยโดยทั่วไป Mini CNC จะใช้เกลียว(Screw) อยู่ 2 แบบ คือ 


Feed Screw


มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ เพลาเกลียว(Screw shaft) และนัต (Nut) จะมีลักษณะเป็นเกลียวยอดแหลม เมื่อเพลาเกลียวหมุน นัตจะเคลื่อนไปตามความยาวของเพลาเกลียว ซึ่งจะเกิดการเสียดสีระหว่างเกลียวของเพลาเกลียวกับเกลียวของนัต การสั่นสะเทือนระหว่างเคลื่อนที่ ทำให้เกลียวสึกหรอ เกิด Backlash ส่วนข้อดีของ Feed Screw คือ ราคาถูก ผลิตได้ง่าย ราคาถูก ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ฝุ่น ส่วนข้อเสียคืิอ เกิดการสึกหรอสูง ต้องมีการเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน ขึ้นอยูกับการออกแบบ ชนิดของวัสดุที่ใช้ เป็น Nut มักจะเป็นวัสดุหล่อลื่นในตัว


Backlash

  Backlash คือ ระยะฟรี ขณะเกิดการหมุนของเพลาเกลียวที่ไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของโต๊ะงานหรือ แท่นเลื่อน เคลื่อนไปและเคลื่อนกลับ ส่งผลให้ระยะการเคลื่อนที่จริงไม่ตรงกับค่าที่กำหนด
ระบบ Antibacklash จะป้องกัน การเกิดระยะฟรีของ Screw เราได้พํฒนาระบบ Antibacklash ใช้งานมานานพอสมควร และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือตัวอย่าง Antibacklash System ที่เรามีใช้งานBall Screw 

เป็นระบบขับเคลื่อนหรือส่งกำลังประเภทอีกหนึ่ง มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน 
ได้แก่

เพลาเกลียว (Screw shaft) เป็นเกลียวกลม 
และ นัต (Nut) 


Ball Screw

ซึ่งมีเม็ดลูกปืนกลม (Ball) จำนวนมากอยู่ภายในตัวนัต ร่องเกลียวกลมบนสกรู และในนัต จะชุบแข็งและเจียระไนผิวเรียบมันเป็นตัวรับน้ำหนักได้ดีและช่วยลดแรงเสียด ทานในการเคลื่อนที่ มี Backlash น้อยกว่า Feed Screw จึงมีประสิทธิภาพและความแม่นยำของระยะการเคลื่อนที่สูง ทำให้ราคาของ Ball Screw สูงด้วยเช่นกัน ปัญหาของ Ball screw จะมีปัญหากับเครื่อง ที่ทำงานไม้ โดยเฉพาะ MDF จะมีฝุ่น เล็กมาก เข้าไปใน Ball screw หาก มีการจัดการที่ไม่ดีพอมักเกิดปัญหาเรื่องการอุดตัน ของฝุ่นใม้ในสกรูได้


อันนี้เป็นคำตอบครับ ฝุ่นมันเยอะ ทำนองไม่ควรขับรถเก๋งเข้าป่าครับFeed Screw นะครับ ไม่ใช่ Ball Screw Rapid Feed 3500 mm/min


เราไม่แนะนำของแพงครับ เราสนใจการแก้ปัญหาครับ 


การหล่อลื่น Feed Screw และ Ball Screw

 ในการใช้สารหล่อลื่น Feed Screw และ Ball Screw สำหรับ Mini CNC แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1.งานไม้และพลาสติกจะพยายามไม่ใช้สารหล่อลื่นกับสกรู เนื่องจากเศษที่เกิดขึ้นจากการกัดงาน จะมีลักษณะเป็นเศษเล็กๆหรือฝุ่นผง เข้าไปเกาะติดและปะปนกับสารหล่อลื่นตามร่องเกลียว เมื่อเพลาเกลียวหมุนจะทำให้เกิดความฝืดในการเคลื่อนที่ของนัต เกลียวเกิดการสึกหรอ ที่สำคัญหากสารหล่อลื่นเกิดการแข็งตัว และ รวมตัวกับเศษฝุ่นมักจะทำให้ลูกปืนเกิดการเสียหายได้

2.งานโลหะและเหล็กในการกัดงานที่วัสดุงานเป็นโลหะหรือเหล็ก จะเกิดความร้อนได้ง่าย เนื่องจากการตัดเฉือนวัสดุงานและแรงในการเคลื่อนที่ จึงมีการใช้สารหล่อเย็นเข้ามาช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการตัดเฉือน ช่วยในการคลายเศษตัด สารหล่อลื่นจะทำหน้าที่เป็นฟิล์มบางๆเคลือบเพลาเกลียว ช่วยลดการเสียดสีระหว่างเพลาเกลียวกับนัต ลดเสียงที่เกิดจากการเสียดสี และป้องกันการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้นการบำรุงรักษา Feed Screw และ Ball Screw


1.ใช้แปรงปัดเศษทำความสะอาดเกลียว ควรใช้แปรงขนอ่อน เช่น แปรงพลาสติก แปรงทองเหลือง เป็นต้น

2.ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเกลียวและร่องเกลียว

3.หลีกเลี่ยงการใช้มือจับหรือสัมผัสเกลียวโดยตรง เพราะจะทำให้เกิดสนิมที่เกลียวได้

4.หมั่นตรวจสอบดูสภาพเกลียวและการจับยึดเกลียวอยู่เสมอ

5.เลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะกับลักษณะงาน


6.หากมีการใช้สารหล่อเย็นช่วยในการกัดงาน ควรตรวจสอบคุณภาพของสารหล่อเย็น ตามตารางการซ่อมบำรุงกำหนด